Arrow2 20d72d22d91e90c5fb9075895e512ec7793f95e93bdf62bc691587eb6e351186

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie:

– jest Mustache sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Mustache” lub „my”).

Kontakt z Mustache jest możliwy:

 • na adres siedziby: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa,
 • e-mailowo: daneosobowe@4funmedia.pl.

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W Mustache wyznaczyliśmy osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować na adres e-mail: daneosobowe@4funmedia.pl.

O jakie dane osobowe chodzi?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś/-aś: podczas zakładania konta na Mustache.pl (rejestracja), tworzenia sklepu (jeśli jesteś sprzedawcą), w formularzach dostępnych na stronach Mustache.pl (np. formularz kontaktowy, subskrypcja newslettera), jak również które podałeś w związku z transakcjami dokonywanymi z Twoim udziałem na Mustache.pl (gdy jesteś kupującym lub sprzedawcą).

Przetwarzamy również dane, które podałaś/-aś w ramach interakcji z nami na profilu Mustache w serwisie Facebook oraz w ramach komunikacji z nami przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger).

Przetwarzamy też Twoje dane (np. adres IP, identyfikatory internetowe) zebrane za pomocą tzw. logów serwera oraz plików cookies lub podobnych technologii (np. podczas Twojej wizyty w serwisie Mustache.pl).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

W ramach serwisu Mustache.pl

Jeżeli jesteś Użytkownikiem serwisu Mustache.pl (np. kupującym lub sprzedawcą), Twoje dane osobowe podawane w formularzach i zebrane w toku Twojej aktywności w serwisie Mustache.pl są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. Podjęcie działań przed zawarciem z Tobą umowy i wykonanie zawartej umowy, w tym do:
  1. założenia i prowadzenia Twojego konta oraz świadczenia Ci usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dla kupujących [PG1] i – jeśli jesteś sprzedawcą – zgodnie z regulaminem dla sprzedawców[PG2] ;
  2. umożliwienia Ci zawarcia i realizacji umów sprzedaży w ramach serwisu Mustache.pl oraz w celu wykonania zawartej z nami umowy sprzedaży (gdy sprzedawcą jest Mustache);
  3. obsługi zgłoszeń i reklamacji, które do nas kierujesz.

Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania zawartej z nami umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. W przypadku korzystania przez Ciebie z możliwości zapłaty za nabyty towar w ramach formuły zakupowej „Kup z Twisto” oferowanej w ramach serwisu Mustache.pl:
 1. w celu przekazania Twoich danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. (dalej „Bank”) w związku z:
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Mustache usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet w związku z formułą zakupową „Kup z Twisto” – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Ciebie przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych –
  podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Mustache, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami – podstawą prawną przetwarzania jest
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 1. przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Mustache, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Wykonanie obowiązków ciążących na Mustache na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowych i z zakresu rachunkowości (np. wystawienie faktury) oraz ochrony konsumentów. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Marketing bezpośredni produktów i usług z asortymentu Mustache.pl lub dotyczący wybranych przez nas partnerów biznesowych Mustache, co obejmuje również profilowanie oraz dostarczanie Ci treści marketingowych za pośrednictwem środka komunikacji, na który ewentualnie się zgodzisz (np. e-mail, SMS/MMS). Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu naszego serwisu i dostarczeniu Ci informacji o ofercie Mustache.pl, jak również o ofercie wybranych przez nas partnerów biznesowych.
 3. Jeśli zapisałaś/-eś się do naszego newslettera – świadczenie Ci usługi newslettera Mustache.pl. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o subskrypcję newslettera, zawartej przez Ciebie z Mustache (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Jeśli wyraziłaś/-eś na to zgodę – wysłanie Ci urodzinowej niespodzianki na podany adres e-mail. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielona poprzez dobrowolne podanie w tym celu w formularzu Twojej daty urodzenia. Taka zgoda oznacza również, że w powyższym celu zgadzasz się na otrzymanie urodzinowego e-maila z treścią marketingową (np. rabatem lub promocją).
 5. Jeśli wyraziłeś/-aś na to zgodę – dopasowanie naszej oferty do Twojej płci i/lub wieku. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielona poprzez dobrowolne podanie w tym celu w formularzu Twojej płci i/lub wieku.
 6. Marketingowych na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przetwarzane zgodnie z udzieloną przez Ciebie zgodą.
 7. Dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem przez Ciebie z serwisu Mustache.pl. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw.
 8. Analitycznych i statystycznych oraz badania jakości obsługi. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz i statystyk oraz badań jakości obsługi w celu ulepszenia serwisu Mustache.pl.
 9. Realizacja innych prawnie uzasadnionych interesów Mustache, wskazanych w punkcie 1.3 Polityki Prywatności (link). Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli jesteś osobą reprezentującą kontrahenta Mustache (np. reprezentujesz sprzedawcę zarejestrowanego na Mustache.pl), wyznaczoną do kontaktu z Mustache, to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:

 1. Zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się z Mustache, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu kontaktów biznesowych oraz zapewnieniu prawidłowej realizacji czynności dokonywanych z kontrahentami.
 2. Zawarcia i wykonania umowy z reprezentowanym przez Ciebie kontrahentem. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zawarciu i realizacji umów z naszymi kontrahentami.
 3. Wykonania obowiązków ciążących na Mustache na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowych i z zakresu rachunkowości (np. wystawienie faktury). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W ramach komunikacji przy użyciu zewnętrznych narzędzi

W zakresie komunikacji z Tobą przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obsłudze zapytań i prowadzeniu komunikacji.

Ponadto na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Twoje dane osobowe, podane w zapytaniu, mogą być przez nas przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług z asortymentu Mustache.pl. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W ramach profilu Mustache w serwisie Facebook

Jeżeli odwiedzasz profil (fanpage) Mustache w serwisie Facebook, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci aktywności na profilu Mustache, przedstawienia informacji o działaniach Mustache, a także w celach statystycznych i analitycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mustache (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na poprawianiu jakości świadczonych usług oraz promowaniu działalności Mustache.  

Jednocześnie informujemy, że właściciel serwisu Facebook może przetwarzać Twoje dane osobowe we własnych celach.

Przetwarzanie danych przez podmioty współpracujące

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w związku z nabywaniem towarów w ramach formuły zakupowej „Kup z Twisto” oferowanej w ramach serwisu Mustache.pl Twoje dane osobowe będą przekazywane ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska sp. z o.o.

Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas udostępnione dla celów marketingowych podmiotom współpracującym z Mustache, których lista znajduje się poniżej[PG3]  (dalej: „Podmioty Współpracujące”). Twoje dane udostępniamy Podmiotom Współpracującym w następujących przypadkach:

 1. W celach marketingowych dotyczących produktów i usług Podmiotów Współpracujących, w tym lepszego dopasowania treści marketingowych, ofert i promocji tych podmiotów. Udostępnienie następuje na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i dotyczy danych osobowych podanych przez Ciebie w formularzu, w którym udzielasz takiej zgody.
 2. W celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów, usług i promocji Podmiotów Współpracujących poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji (np. SMS/MMS, e-mail). Udostępnienie danych dotyczy – w danym wypadku – adresu e-mail lub numer telefonu komórkowego i ma miejsce, gdy zgodzisz się na otrzymywanie od Podmiotów Współpracujących treści marketingowych poprzez określony kanał komunikacji. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Podmiotów Współpracujących (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczeniu Ci treści marketingowych poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji.

UWAGA: Jeżeli w formularzu, w którym zbieramy dane osobowe, wyrazisz tylko zgodę na użycie przez Podmioty Współpracujące określonego kanału komunikacji w celu marketingowym (np. e-mail, SMS/MMS), a nie wyrazisz dodatkowo zgody na udostępnienie tym podmiotom dla celów marketingowych Twoich danych osobowych podanych w formularzu, przekażemy Podmiotom Współpracującym wyłącznie dane niezbędne do wysyłki komunikacji za pomocą wybranego przez Ciebie kanału (np. adres e-mail, numer telefonu komórkowego) i nie przekażemy pozostałych Twoich danych osobowych podanych w formularzu. Jeśli nie wyrazisz żadnej zgody dotyczącej Podmiotów Współpracujących, nie przekażemy im jakichkolwiek Twoich danych.

 1. Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udostępniany podmiotom trzecim, o których mowa w pkt 1.24 Polityki Prywatności (link[PG4] ), Twoje dane osobowe, zebrane za pomocą cookies i podobnych technologii, w celach marketingowych dotyczących tych podmiotów (w szczególności na potrzeby reklam internetowych, w tym reklam dostosowanych do przeglądanych przez Ciebie treści). Podmioty trzecie, o których mowa w punkcie 1.24 Polityki Prywatności, przetwarzają dane osobowe we własnych celach marketingowych.

Inni odbiorcy danych

Jeżeli poprzez Mustache.pl zawierasz umowę sprzedaży ze sprzedawcą innym niż Mustache, Twoje dane osobowe, zawarte w zamówieniu, zostają udostępnione temu sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania ciążących na sprzedawcy obowiązków ustawowych, takich jak np. wystawienie dokumentu sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jak również realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ewentualnym dochodzeniu od Ciebie roszczeń przez sprzedawcę lub obronie przed nimi. Sprzedawca będzie przetwarzał Twoje dane osobowe jako odrębny od Mustache administrator. Z informacjami o sprzedawcy, któremu są udostępniane Twoje dane osobowe, możesz zapoznać się na stronie produktowej lub na profilu sprzedawcy w serwisie Mustache.pl. Informacje takie są również zawarte w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. 

Odbiorcami danych osobowych, które nam podajesz, mogą być również:

 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Mustache (np. hosting) w zakresie niezbędnym do świadczenia usług;
 • podmioty świadczące na rzecz Mustache usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
 • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie;
 • organy uprawnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, to Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania takiej zgody, a w razie braku wycofania takiej zgody nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów, dla jakich taka zgoda została zebrana.

Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu Mustache.pl, to Twoje dane osobowe będą przechowywane (z zastrzeżeniem przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) przez okres:

 1. trwania umowy zawartej przez Ciebie z Mustache (np. gdy zakładasz konto na Mustache.pl – do momentu usunięcia konta), a po tym okresie – w niezbędnym zakresie – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych wynikających z takiej umowy;
 2. niezbędny do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej jednak, niż do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;
 3. wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa podatkowego oraz z zakresu rachunkowości;
 4. w przypadku marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na użycie dla celów marketingowych określonego kanału komunikacji (np. e-maila czy SMS/MMS).

Jeżeli jesteś osobą reprezentującą kontrahenta (w szczególności reprezentujesz sprzedawcę na Mustache.pl), to Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Ciebie podmiot z Mustache, a po tym okresie – w niezbędnym zakresie – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych.

Ponadto Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa podatkowego oraz z zakresu rachunkowości.

W zakresie komunikacji z Tobą przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger) Twoje dane osobowe są usuwane niezwłocznie po zakończeniu konwersacji, chyba że udzieliłaś/-eś odpowiedniej zgody – w takim przypadku Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania takiej zgody, a w razie braku wycofania takiej zgody nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów, dla jakich takie zgody zostały zebrane.

Jeżeli odwiedzasz profil Mustache w serwisie Facebook, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów w zakresie odwiedzania profilu Mustache, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej jednak niż do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Mustache, przysługują następujące prawa:

Powyższe uprawnienia są realizowane zgodnie z przepisami RODO.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Użytkownicy serwisu Mustache.pl podają dane dobrowolnie. Podanie niektórych danych jest jednak niezbędne do założenia konta w serwisie, skorzystania z niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawarcia umowy sprzedaży towaru. W takim wypadku podanie danych jest wymogiem umownym lub wynika z obowiązku prawnego (np. dane do wystawienia faktury), a bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w związku z korzystaniem przez Użytkownika serwisu Mustache.pl z możliwości zapłaty za nabyty towar w ramach formuły zakupowej „Kup z Twisto” oferowanej w ramach serwisu Mustache.pl w celu przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru nabywanego w serwisie Mustache.pl, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Mustache.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Mustache przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Mustache.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Mustache, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Mustache a Bankiem.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Tobie dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Ciebie towar przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Mustache, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Mustache i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Mustache a Twisto Polska Sp. z o.o.

Jeżeli reprezentujesz kontrahenta Mustache (np. reprezentujesz sprzedawcę), to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Mustache.

Jeżeli komunikujesz się z Mustache przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania żądanych przez Ciebie treści od Mustache.

Jeżeli odwiedzasz profil Mustache w serwisie Facebook, to podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach jest niezbędne do podjęcia określonych aktywności na profilu Mustache (np. do wysłania nam wiadomości).

Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i cofnięcie zgody

W odniesieniu do realizacji niektórych celów, wskazanych powyżej, Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać kontaktując się z Mustache pisemnie na adres siedziby (ul. Stawki 2A,
00-193 Warszawa) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@4funmedia.pl, jak również – w przypadku niektórych zgód – za pomocą ustawień swojego konta w Serwisie.

Profilowanie

Twoje dane osobowe, podane w formularzach w serwisie Mustache.pl oraz zebrane w toku Twojej aktywności w serwisie Mustache.pl, będą podlegały profilowaniu dla celów marketingowych. Oznacza to, że w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych będziemy starać się dostosować reklamy, jakie Ci wyświetlamy, oraz oferty, jakie Ci dostarczamy, w taki sposób, aby były one dla Ciebie interesujące i jak najbardziej odpowiadały Twoim preferencjom. Takie profilowanie będzie się odbywać na podstawie oceny danych, które nam dobrowolnie podajesz (np. wiek, płeć) oraz na podstawie analizy informacji o stronach i treściach, które przeglądasz (np. gdy klikasz na określony baner reklamowy, jest to dla nas informacja, że treści zamieszczone w tym banerze są dla Ciebie interesujące; gdy wyszukujesz na naszej stronie określony produkt, będziemy chcieli wyświetlić Ci reklamę dotyczącą podobnych towarów). Nie przewidujemy, jednak żeby w związku z profilowaniem były wobec Ciebie podejmowane decyzje wywołujące skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływające.


 [PG1]Link.

 [PG2]Link.

 [PG3]Link do listy.

 [PG4]Link do polityki prywatności.

Sygnet 999682f670c823820469f1dea0791d7b53911f588eacafaa47f5e4b6798d60a6 Mustache.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Blue loader bf858f26b65a5e7f970b8dcc299b009e3144531a9a2dad50a32465ed01f5ca21